Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
 • Ονοματεπώνυμο: Χατζηνικολάου Στέφανος
 • Iδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
 • Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία και Αποδοτικότητα Πλοίου
 • Tμήμα: Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
 • Γραφείο: 515/ΓΛ21
 • Τηλέφωνο: +30 210 4142594
 • E-mail: stefha[at]unipi[dot]gr

Ο Στέφανος Χατζηνικολάου είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι απόφοιτος της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπου ολοκλήρωσε και τις διδακτορικές του σπουδές. Έχει πολυετή προϋπηρεσία ως ερευνητής μηχανικός σε χρηματοδοτούμενη (από ΕΕ και βιομηχανία) και μη χρηματοδοτούμενη (ακαδημαϊκή) έρευνα. Έχει υπηρετήσει τη ναυτιλιακή βιομηχανία ως σύμβουλος μηχανικός και ως στέλεχος επιχειρήσεων στους τομείς βιομηχανικής έρευνας/ανάπτυξης και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι περιοχές επαγγελματικού και ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος του είναι η ενεργειακή και περιβαλλοντική απόδοση πλοίων, οι βιώσιμες θαλάσσιες μεταφορές, η ναυτική ασφάλεια και ο ανθρώπινος παράγοντας στην ναυτιλία.

Προπτυχιακό πρόγραμμα

Τεχνολογία Πλοίου (υποχρεωτικό)
Συστήματα Πλοίων (υποχρεωτικό)
Τεχνολογική Απόδοση Πλοίου (επιλογής)
Ναυτιλία Μηδενικού Άνθρακα (επιλογής)

1 Project name POLLUTION PREVENTION AND CONTROL, POP&C
Duration 2004 – 2007
Funding European Commission, DG-Research, 6th Framework Programme
Coordination INTERTANKO
Role Research engineer
2 Project name Oil Sea Harvester, OSH
Duration 2004 – 2007
Funding European Commission, DG-Research, 6th Framework Programme
Coordination Alstom Chantiers de l’ Atlantique Shipyard
Role Research engineer
3 Project name Elimination Units for Marine Oil Pollution, EU – MOP
Duration 2005 – 2008
Funding European Commission, DG-Research, 6th Framework Programme
Coordination NTUA (Prof. H. N. Psaraftis)
Role Research engineer
4 Project name European Framework for Safe, Efficient, and Environmentally Friendly Ship Operations – FLAGSHIP
Duration 2006 – 2009
Funding European Commission, DG-Research, 6th Framework Programme
Coordination European Community Shipowners Association, ECSA
Role Research engineer
5 Project name Motorways of the Sea, European Style – MOSES
Duration 2005 – 2008
Funding European Commission, DG-Research, 6th Framework Programme
Coordination MARINTEK
Role Research engineer
6 Project name Assessment of Environmental Impact in Marine Transportation and Related Activities
Duration 2008 – 2011
Funding American Bureau of Shipping, ABS
Coordination NTUA (Prof. H. N. Psaraftis)
Role Research engineer
7 Project name Supporting EU’s Freight Transport Logistics Action Plan on Green Corridors Issues –  SuperGreen
Duration 2006 – 2009
Funding European Commission, DG-MOVE, 7th Framework Programme
Coordination NTUA (Prof. H. N. Psaraftis)
Role Research engineer
8 Project name Centre of Excellence in Ship Total Energy – Emissions – Economy
Duration 2010 – 2015
Funding The Lloyd’s Register Educational Trust
Coordination NTUA (Prof. Ch. Frangopoulos)
Role Research engineer
9 Project name Environmental Footprint of Ships from a Life Cycle Perspective – EnviShipping
Duration 2011 – 2014
Funding Hellenic Secretariat for Research and Technology
Coordination NTUA (Ass. Prof. Ν. Ventikos)
Role Project Manager – Research Engineer
10 Project name Crew Centered Design and Operations of Ship Systems – CyClaDes
Duration 2013 – 2016
Funding European Commission, 7th Framework Programme
Coordination DNVGL
Role Research Engineer
11 Project name Next generation of life Saving Appliances and systems for saFE and swift evacuation operations on high-capacity PASSenger ships in extreme scenarios and conditions’ SAFEPASS
Duration 2019 – 2022
Funding European Commission, HORIZON 2020
Coordination NTUA (Prof. N. Ouzounoglou)
Role Research engineer, project manager for RINA
12 Project name Surveying & MARiTime internet of thingS EducAtion’, SMARTSEA
Duration 2019 – 2022
Funding European Commission, Erasmus +
Coordination BISITE Research Group (Prof. Juan M. Corchado)
Role Project manager for RINA
13 Project name Intelligent adaptive-controllable alignment in marine propulsion systems for performance optimization and failure prevention

i – marine

Duration 2019 – 2022
Funding Hellenic Secretariat for Research and Technology
Coordination NTUA (Associate Prof. C. Papadopoulos)
Role Advisory Committee member

Κεφάλαιο στο Βιβλίο (με σύστημα αξιολόγησης κριτών στο πλήρες κείμενο)

 1. Chatzinikolaou, S. and Ventikos, N.P., (2015) “Critical Analysis of Air Emissions from Ships: Lifecycle Thinking and Results”, in Green transport logistics: the quest for win-win solutions, Springer Series: International Series in Operations Research & Management Science, : H. Psaraftis. ISBN 978-3-319-17175-3
 2. Chatzinikolaou, S., Ventikos, N., Bilgili, L., and Celebi, U. B. (2016) “Ship Life Cycle Greenhouse Gas Emissions” In Energy, Transportation and Global Warming, Green Energy and Technology, Springer International Publishing Switzerland 2016 P. Grammelis (ed.), DOI 10.1007/978-3-319-30127-3_65
 • Δευτέρα 10:00 – 12:00
 • Παρασκευή 11:00 – 13:00

Οι εισηγμένες δημοσιεύσεις έχουν λάβει στο Google Scholar (ως και Μάρτιο, 2024):

 1. ετεροαναφορές: 291 (216 από 2019)
 2. h – index: 9
 3. i -10 index: 8

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (με σύστημα αξιολόγησης κριτών και έλεγχο στο πλήρες κείμενο)

 1. Chatzinikolaou, S. and Ventikos, N.P., (2015) “Holistic Framework for Studying Ship Air Emissions in a Life Cycle Perspective”, Ocean Engineering Journal Elsevier Series Ed.: Osman Touran.
 2. Chatzinikolaou, S., Oikonomou, S., and Ventikos, N.P. (2015) “Health Externalities of Ship Air Pollution at Port-Piraeus Port Case Study” in Transportation Research Part D: Transport and Environment, 40 (2015) 155–165.

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια (με σύστημα αξιολόγησης κριτών και έλεγχο στο πλήρες κείμενο)

 1. Chatzinikolaou, S., Ventikos, N., Bilgili, L., and Celebi, U. B. (2015) “Ship life cycle greenhouse gas emissions”, Proceedings of the Global Conference on Global Warming (GCGW15), Athens, Greece, CD-ROM.
 2. Daskalakis I., Chatzinikolaou S., Ventikos N.P. (2015), “Platform for assessing ship emissions from a life cycle perspective”, Technologies, Operations, Logistics and Policies towards meeting 2050 emission targets (SCC 2015), Glasgow, UK, Osman et al. (eds), Vol. 1, pp. 113-122.
 3. Chatzinikolaou, S. and Ventikos, N.P., (2014) “Assessing Environmental Impacts of Ships from a Life Cycle Perspective”, Accepted for presentation at the 2nd International Conference on Maritime Technology and Engineering, MARTECH 2014, 15-17 Oct 2014, Lisbon Portugal.
 4. Chatzinikolaou, S. and Ventikos, N.P., (2014) “Applications of Life Cycle Assessment in Shipping” Proceedings of the 2nd International Symposium on Naval Architecture and Maritime (INT-NAM 2014), Istanbul, Turkey, Alkan (ed), pp. 723-732
 5. Chatzinikolaou S.D., Ventikos N.P. (2013), “Assessment of Ship Emissions in a Life Cycle Perspective”, Proceedings of the 3rd International Energy, Life Cycle Assessment and Sustainability Workshop & Symposium (ELCAS3), Eds: Koroneos C., Rovas D. and Dompros A., ISBN: 978-960-243-691-2, Nisyros, Greece, pp. 1225-1234
 6. Chatzinikolaou S.D., Ventikos N.P. (2013), “Lifecycle Impact Analysis for Ships”, Proceedings of the 2013 Annual Meeting of the Hellenic Institute of Marine Technology: The Book of Marine Technology, Piraeus, Greece, pp. 71-82
 7. Chatzinikolaou S.D., Ventikos N.P. (2011), “Sustainable maritime transport: an operational definition”, Sustainable Maritime Transportation and Exploitation of Sea Resources, (IMAM 2011), Rizzuto & Soares (eds), CRC Press, Genoa Italy, vol. 2, pp. 931-939.
 8. Chatzinikolaou S.D., Nitsopoulos S.C., Ventikos N.P. (2007), “Shipboard Wastes: Elements & Critical Review”, Proceedings of SECOTOX Conference and the International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, Edited by: A. Kungolos, K. Aravossis, A. Karagiannidis, P. Samaras, vol. III, ISBN: 978-960-89818-0-5, Skiathos, Greece, pp. 1597-1602
 9. Ventikos N.P., Chatzinikolaou S.D., Zagoraios G. (2009), “The Cost of Oil Spill Response in Greece: Analysis & Results”, Proceedings of the 13th Congress of Intl. Maritime Assoc. of Mediterranean (IMAM 2009), vol. II, ISBN: 978-975-561-357-4, Istanbul, Turkey, pp. 771-778.
 10. Ventikos N.P., Chatzinikolaou S.D., (2008) “Hazardous Waste Management and Ship Recycling: Friends or FOEs?” Proceedings of the 1st International Conference on Hazardous Wastes Management, Chania, Greece, CD-ROM, 2008.
 11. Ventikos N.P., Chatzinikolaou S.D. (2012), “Total Environmental Footprint of Ships: Development of the Framework”, Proceedings of the 2012 Annual Meeting of the Hellenic Institute of Marine Technology: The Book of Marine Technology, Piraeus, Greece, pp. 109-119.

Δημοσιεύσεις σε διεθνή/εγχώρια επιστημονικά συνέδρια (με σύστημα κριτών και έλεγχο στην και  περίληψη κειμένου)

 1. Chatzinikolaou D., Ventikos N.P., Psaraftis H.N., Lyridis D.B. (2010), “Multi-Criteria Methodology for the Location of Port Infrastructures: Application to the New Commercial Port of Kos”, Proceedings of the 5th International Conference on the Management and Improvement of Coastal Zones (ELE 2010), Athens, Greece, CD-ROM
 2. Bilgili L., Celebi U. B., Chatzinikolaou S., and Ventikos N. (2015), “An investigation on impact of painting and operation emissions in a ship’s life cycle to the environment” 18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, MESAEP 2015, September 26-30, 2015, Crete – Greece.