Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
 • Ονοματεπώνυμο: Παντουβάκης Άγγελος
 • Iδιότητα: Καθηγητής
 • Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση και Μάρκετινγκ στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
 • Tμήμα: Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
 • Γραφείο: 504/ΓΛ21
 • Τηλέφωνο: +30 210 4142537
 • E-mail: apan[at]unipi[dot]gr
 • Website: http://www.pantouvakis.com/

Angelos Pantouvakis was born in Athens Greece and studied Civil and Transport Engineering at the National Technical University of Athens, (M.. Eng.) He continued his studies at the Nottingham Business School, UK, M.B.A. (Masters in Business Administration) and he did his Ph.D. at the Judge Business School, University of Cambridge in Modeling and Measuring Quality aspects on companies’ performance.

He spends more than twenty-five years in all levels of managerial positions –from plant supervisor to CEO and Chairman of the BoD- at the professional arena in Greece and abroad in Leading consulting firms (Delloitte, HAY), Banking (ALFA Bank, NATWEST), Pharmaceutical and Food Industries (VETERIN, Karamolegos), Health Care sector and Maritime Sector.

He is at the present Chairman of The European Institute of Shipping and Transport, Chairman of the Hellenic Association of Maritime Economists, acting director and member of the Board in several corporations in the maritime cluster and an active academic in the University of Piraeus, Department of Maritime Studies where he teaches Marketing and Quality of services.

He has extensive experience on managing, consulting and advising profit, non-for profit and governmental agencies (Stock Exchange Listed Corporations, Ministries and Governments) in Service Quality and ISO/ISM issues, Business Process re-engineering, innovative methods of managing people, marketing orientation and optimal sizing etc.

He has published in the field of services marketing in many outlets such as Managing Service Quality, Total Quality Management and Business Excellence, Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, Maritime Policy and Management, International Journal for Shipping and Transport Logistics etc.

He has been awarded the Best Commented paper award from EMERALD LITERATI twice at 2010 (MSQ) and 2014 (TQM) whereas two of his articles have been announced as among the most influential work presented in The Learning Organization Journal (2013) and Managing Service Quality Journal (2013)

 • Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (Shipping management)
 • Οργάνωση και Διοίκηση (Management)
 • Μάρκετινγκ  (Marketing and Marketing of Shipping and Transport Companies)
 • Λειτουργική Διαχείριση ναυτιλιακών επιχειρήσεων (Mariitime Operations and Management)

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών

 • (B.38) Pantouvakis, A., Vlachos I and Zervopoulos, P. “Market Orientation for Sustainable Performance Performance and the Inverted U- moderation of Firm Size: Evidence from the Greek Shipping Industry”, Forthcoming, Journal of Cleaner Production, (Scopus, I.F. =6)
 • (B. 37) Pantouvakis, A., Karakasnaki, M., “The Role of Agility and Organizational Learning Culture in forming Long Lasting Relations in Shipping”, International Journal of Shipping and Transport Logistics, Forthcoming, (ABS, Scopus, SSCI, IF=1,493)
 • (Β. 36) Pantouvakis, A., Krasanakis, S., and Patsiouras, C., (2017), “An Investigation of the opportunistic relationships among shipping companies and ship brokers”, SPOUDAI Journal of Economics and Business, Vol. 67, Issue 1, p.p. 71-80, (Econlit)
 • (Β. 35) Pantouvakis, A. and Karakasnaki, M., (2017), “The role of the human talent in the Total Quality Management – Performance relationship: An investigation in the transport sector”, Total Quality Management and Business Excellence, Forthcoming, (ABS, Scopus, SSCI, IF=0,896)
 • (Β.34) Psomas, E., Bouranta, N., and Pantouvakis, A. (2017), “Identifying the Critical Determinants of TQM and their Impact on Company Performance: evidence from the Hotel Industry of Greece”, TQM Journal, Vol.29. Issue 1, p.p. 147-166 (ABS, Scopus)
 • (Β.33) Pantouvakis, A. and Patsiouras, C., (2016), “Tourist Selection Criteria and Motivation: Does Nationality matter”, SPOUDAI Journal of Economics and Business, Vo. 66,Issue 1-2, p.p 22-31 (Econlit)
 • (B.32) Pantouvakis, A. and Patsiouras, C., (2016), “Exploring the role of Leadership Style on the Service Quality – Customer Satisfaction link: Evidence from a B2B environment”, International Journal of Quality and Services Science, Vol. 8, Issue 1, p.p. 88-101 (ABS, Scopus)
 • (Β.31) Pantouvakis, A. and Renzi, M.F., (2016), “Exploring Different Nationalities’ Perceptions on Airport Service Quality”, Journal of Air Transport Management, Vol. 52, p.p. 90-98 (ABS, Scopus, SSCI, IF=1,084)
 • (Β.30) Pantouvakis, A. and Psomas, E., (2016), “Exploring Total Quality Management Applications under uncertainty: A research agenda in the shipping industry”, Maritime Economics and Logistics, Vol. 18, Issue 4, p.p. 496-512 (ABS, Scopus, SSCI, IF=1,0)
 • (Β.29) Pantouvakis, A. and Karakasnaki, M., (2016), “An empirical assessment of ISM Code effectiveness on performance: the role of ISO certification”, Maritime Policy and Management, Volume 43, Issue 7, p.p. 874-886 (ABS, Scopus, SSCI, IF=1,42)
 • (Β. 28) Pantouvakis, A. and Bouranta, N., (2016), “Agility, Organizational Learning Culture and Customer Relationship Quality in the port sector”, Total Quality Management and Business Excellence, Vol. 28, Issue 3-4, p.p. 366-378 (ABS, Scopus, SSCI, IF=1,32)
 • (Β.27) Pantouvakis, A. and Patsiouras, C., (2015), “Satisfaction Formation and Typology of Bar Customers”, Tourismos : An International Journal, Vol. 10, No. 1 (Scopus)
 • (Β.26) Psomas, E., and Pantouvakis, A., (2015), “ISO 9001 Overall Performance Dimensions: an Exploratory Study” , The TQM Journal, Vol. 27, Issue 5, p.p. 519-531 (ABS, Scopus)
 • (Β.25) Pantouvakis, A. (2014), “Market Orientation and Service Quality: Opponents or Colleagues?” International Journal of Quality and Services Science, Vol. 6, Issue (2/3), p.p. 98-111 (ABS, Scopus)
 • (Β.24) Pantouvakis, A. and Bouranta, N. (2014), “The impact of quality and price on patients’ satisfaction”, International Journal of Health Care Quality Assurance, Vol. 27, Issue 8, p.p. 684-696, (ABS, Scopus)
 • (Β.23) Pantouvakis, A., (2013), “Travellers’ behavioral intentions depending on their beliefs: An empirical study”, International Journal of Quality and Services Science, Vol. 5, No. 1, pp.4 – 18. (ABS, Scopus)
 • (Β.22) Milios, K., Zoiopoulos, P.E., Pantouvakis, A., Mataragas, M., and Drosinos, E.H. (2013), “Techno-managerial factors related to food safety management system in a food businesses” British Food Journal, Vol. 115, Issue 9, pp. 1-31. (ABS, Scopus, SSCI, IF=0,772)
 • (Β.21) Pantouvakis, A. (2013), “The moderating role of nationality on the satisfaction loyalty link: evidence from the tourism industry, Total Quality Management & Business Excellence, Vol. 20, No. 3, pp. 305-321. (ABS, Scopus, SSCI, IF=1,32)
 • (Β.20) Pantouvakis, A., and Dimas, A., (2013), “The role of corporate agility and perceived price on the service quality – customer satisfaction link; Some preliminary evidence from the port industry”, International Journal of Shipping & Transport Logistics, Vol. 5, No. 4- 5, pp. 412 – 431. (ABS, Scopus, SSCI, IF= 1,84)
 • (Β.19) Pantouvakis, A., and Mpogiatzidis, P., (2013), “Measuring Clinical Department Efficiency – The impact of clinical leadership job satisfaction: An application to Public Hospitals”, Benchmarking An International journal, Vol. 20, No. 3, pp. 305 – 321. (ABS, Scopus)
 • (Β.18) Psomas, E. L., Pantouvakis, A., and Kafetzopoulos, D. P. (2013), “The impact of ISO 9001effectiveness on the performance of service companies”, Managing Service Quality, Vol. 23, No. 2, pp. 149 – 164 (ABS, Scopus, SSCI, IF=1,05)
 • (B.17) Pantouvakis, A., Bouranta, N., (2013), “The interrelationship between service features, job satisfaction and customer satisfaction: Evidence from the transport sector”, The TQM Journal, Vol.25, issue 2, (Outstanding award winner paper from Emerald 2014) (ABS, Scopus)
 • (B.16) Pantouvakis, A., and Mpogiatzidis, P., (2013) “The impact of internal service quality and learning organization on clinical leaders’ job satisfaction in hospital care services.”, Leadership in Health Services, Vol. 26, issue 1. (Scopus, SSCI, IF=0,32)
 • (B.15) Pantouvakis, A., and Bouranta, N., (2013) “The link between organizational learning culture and customer satisfaction: Confirming relationship and exploring moderating effect”, The Learning Organization, Vol. 20, No. 1, pp. 48 – 64. (the most Influential article of TLO Journal for 2013). (ABS, Scopus)
 • (B.14) Pantouvakis, A., (2012), “Internal marketing and the moderating role of employees: An exploratory study”, Total Quality Management & Business Excellence Journal, Vol.3, Issue 2, pp 177-195. (ABS, Scopus, SSI, IF= 1,323)
 • (B.13) Pantouvakis, A., and Mpogiatzidis, P. (2012), “Evaluation of the relationship between job satisfaction and internal quality: A study on perceptions of clinical leadership”, Archives of Hellenic Medicine, Volume 29, No. 1, pp. 44-50. (Scopus)
 • (B.12) Milios, K., Matarangas, M., Pantouvakis, A., Drosinos, E.H., Zoiopoulos, P.,E., (2011), Evaluation of control over the microbiological contamination of carcasses in a lamb carcass dressing process operated with or without pasteurizing treatment”, International Journal of Food Microbiology, Vol. 146, Issue 2, pp. 170-175. (Scopus, SSCI, IF=3,08)
 • (B.11) Pantouvakis, A., (2011), “Internal Service Quality and Job Satisfaction Synergies for Performance Improvement: Some Evidence from a B2b Environment”, Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 19, pp. 11–22. (ABS, Scopus)
 • (B.10) Pantouvakis, A., and Dimas, A., (2010) “Does ISO 9000 Quality Management System matters in the company performance? Evidence from the shipping industry”, Maritime Policy and Management, Vol.36, No.5, pp. 505-522. (ABS, Scopus, SSCI, IF=1,42)
 • (B.9) Pantouvakis, A., (2010), “The Relative Importance of Service Features in Explaining Customer Satisfaction: A Comparison of Measurement Models”, Managing Service Quality, Vol. 20, No. 4, pp. 366-378, — (Outstanding award winner paper from Emerald 2011) (ABS, Scopus, SSCI, IF= 1,05)
 • (B.8) Pantouvakis, A., Chlomoudis, C., and Dimas, A., (2010), “Marketing Strategies in Port Industry: An Exploratory Study and a Research Agenda”, American Journal of Economics and Business Administration, Vol. 2, No.1, pp. 64-72. (Scholar)
 • (B.7) Vassilikopoulou, A., Siomkos, G., Chatzipanagiotou, K., and Pantouvakis, A., (2008), “Product-harm crisis management: Time heals all wounds?”, Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 16,, No. 3, pp. 174-180. (ABS, Scopus)
 • (B.6) Pantouvakis, A., and Lymperopoulos, C., (2008), “Relationship satisfaction for new and repeat customers: Evidence from the transport sector”, Managing Service Quality, Vol. 18, No.6, pp.623-643. (ABS, Scopus, SSCI, IF= 1,05)
 • (B.5) Pantouvakis A., Chlomoudis, C., and Dimas, A.,(2008) “Testing the SERVQUAL scale in the passenger port industry: A confirmatory study”, Maritime Policy and Management, Vol. 34, No. 5, pp. 449-467. (ABS, Scopus, SSCI, IF=1,323)
 • (B.4) Pantouvakis A., (2007), “Who pays the Ferry-man? An Analysis of ferries passengers’ selection dilemma.” Maritime Policy and Management, Vol. 34, No.6, pp. 591-612. (ABS, Scopus, SSCI, IF=1,323)
 • (B.3) Pantouvakis, A., (2006), “Port’s service quality dimensions and Passenger profiles: an exploratory examination and analysis”, Maritime Economics and Logistics, Vol. 8, No. 4, pp.402-418. (ABS, Scopus, SSCI, IF=1,0)
 • (B.2) Pantouvakis, A., (2003), “Analyzing the Statisticians: A User’s Survey for the Analysis and the Development of the required Methodological framework”, European Research Studies Journal, Volume VI, No. 3 – 4. (Scopus)
 • (B.1) Thalassinos, E., Pantouvakis, A., Spinakis, A., (2003), “Can Non-expert’ Users Analyse Data? A Survey and a Methodological Approach”, European Research Studies Journal, Vol. VI, No. 3-4, pp. 109-120. (Scopus)

Βιβλία ή Μονογραφίες ή συμμετοχή σε βιβλία

 • Ά. Παντουβάκης- Γ. Σιώμκος- Ε. Χρήστου, (2015), «Μάρκετινγκ» (Με Κεφάλαιο «Ναυτιλιακό Μάρκετινγκ») , Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ, ISBN: 978-060-14-2960-1
 • Κ. Λυμπερόπουλος και Α. Παντουβάκης, «Μάρκετινγκ ΙΙ. Το Μάρκετινγκ των υπηρεσιών», , 2008, Β’ έκδοση Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ISBN:978- 960- 538- 725 -9
 • Pantouvakis, A., Karakasnaki, M., and Renzi. M.F., (2016), “Exploring Resident versus Visiting Nationalities’ Perceptions on Airport Service Quality” in Rediscovering the Essentiality of Marketing, Springer, p.p. 949-953 (published from the Academy of Marketing Science Conference, see Γ 38 below), DOI 10.1007/978-3-319-29877-1_189, ISBN 978-3-319-29877-1
 • Pantouvakis, A. “The Services Marketing Triangle” contribution in the SAGE Encyclopedia of Quality and the Service Economy, (2016), edited by Su-Mi Dahlgaard- Park, SAGE Publications, ISBN 978-145-22-5672-6