Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
  • Ονοματεπώνυμο: ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  • Iδιότητα: Εντεταλμένος διδάσκων
  • Tμήμα: Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
  • Γραφείο: Αιθ. "Β. Μεταξάς"/ ΓΛ21
  • Τηλέφωνο: 2104142526
  • E-mail: theostil[at]unipi[dot]gr
  • ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Θεόδωρος Στυλιάδης είναι Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιά, του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών. Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος “Maritime Economics & Logistics” του Πανεπιστημίου Erasmus του Ρότερνταμ, Ολλανδίας  από το οποίο και αποφοίτησε με διάκριση, και Πτυχιούχος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Συμμετέχει σε διεθνή συνέδρια ενώ έχει και μία ακαδημαϊκή δημοσίευση. Παράλληλα με τα ακαδημαϊκά του καθήκοντα, εργάζεται ως ανεξάρτητος σύμβουλος και ερευνητής με ειδίκευση στα οικονομικά, την ναυτιλία και τη λιμενική βιομηχανία, αλλά και στους τομείς των logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το εύρος της εργασιακής του εμπειρίας περιλαμβάνει από συμμετοχές σε ερευνητικές ομάδες σε Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα, κατάρτιση εκπαιδευτικού υλικού για μαθήματα και σεμινάρια και παράδοση μαθημάτων, έως ανάπτυξη επιστημονικά τεκμηριωμένων επιχειρησιακών προτάσεων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για δημόσια και ιδιωτικά νομικά πρόσωπα.