Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
12/04/2024

Αναβολή Διαλέξεων των μαθημάτων “Ports & Spatial Planning” και “Διαχείριση Λειτουργιών Λιμενικών & Τερματικών Εγκαταστάσεων” και η αναπλήρωσή τους.


Γνωστοποείται στους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι δεν θα γίνουν οι διαλέξεις της επόμενης εβδομάδας,ήτοι από 15/4/2024 έως 19/4/2024, των μαθημάτων “Ports & Spatial Planning” και “Διαχείριση Λειτουργιών Λιμενικών & Τερματικών Εγκαταστάσεων” και η αναπλήρωσή τους θα γίνει ως εξής:

Ports & Spatial Planning

– Δευτέρα 22/04, 08:00-10:00 αιθ. ΓΛ 203
– Παρασκευή 26/04, 14:00-16:00 αιθ. ΓΛ 105

Διαχείριση Λειτουργιών Λιμενικών & Τερματικών Εγκαταστάσεων

– Τετάρτη 24/04, 08:00-10:00 αιθ. ΚΕΚΤ 105
– Παρασκευή 26/04, 08:00-10:00 αιθ. ΚΕΚΤ 204

MOIΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ