Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
  • Ονοματεπώνυμο: ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
  • A.M.: ΥΔΝ1901
  • Πατρώνυμο: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  • Θέμα: "Η έννοια της ζημίας από ρύπανση, τα κριτήρια αποζημίωσης του Διεθνούς Κεφαλαίου και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους."
  • Υπεύθυνος: ΔΑΝΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • Συμβ. Επιτροπή: ΠΟΛΕΜΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ , ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Μιχάλης Ανδρεάδης είναι κάτοχος Πτυχίου Νομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Κόβεντρι (Coventry), με ειδίκευση στο Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου και το Δίκαιο Ανταγωνισμού, Μεταπτυχιακού Διπλώματος Νομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (University College London, London School of Economics and SOAS) στο Ναυτικό Δίκαιο και την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών, καθώς και Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Πανεπιστημίου Πειραιά στο Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό Δίκαιο.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και ιδρυτής και διευθύνων εταίρος δικηγορικής εταιρείας από το 2004.

Είναι νομικός σύμβουλος εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ναυτιλίας, στις αγοραπωλησίες πετρελαίου, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και στη διαχείριση κεφαλαίων και κινδύνων. Συνεργάζεται με δικηγορικές εταιρείες που εδρεύουν στην Ελβετία, την Ρωσία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Σιγκαπούρη.

Παραδίδει διαλέξεις στη Θαλάσσια Μεταφορά Πραγμάτων, το Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου και το Ναυτικό Δίκαιο από το 2006, ενώ διδάσκει Ναυτικό Δίκαιο στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο: «Ναυτιλιακή Διοικητική» ως Επιστημονικός Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Πειραιά από το 2018.

Οι τομείς εξειδίκευσής του περιλαμβάνουν το Ναυτικό Δίκαιο, το Δίκαιο των Συμβάσεων, τη Διαιτησία, τις Εξωχώριες Εταιρείες, το Τραπεζικό Δίκαιο, τις Συγχωνεύσεις και Εξαγορές καθώς και το Δίκαιο της Ενέργειας.

Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά, ενώ μητρική του γλώσσα είναι τα Ελληνικά.