Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
  • Ονοματεπώνυμο: ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
  • A.M.: ΥΔΝ1607
  • Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  • Θέμα: ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ (ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ) ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (CHARTER PARTIES AND FREIGHT INDEX).
  • Υπεύθυνος: ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • Συμβ. Επιτροπή: ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΙΑ.

Ο κύριος Μιχάλης Μποβιάτσης είναι Δικηγόρος Αθηνών, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2012 (LLB), κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά το 2015 (MSc) καθώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στο Ναυτικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Southampton το 2016 (LLM). Επίσης είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά από το 2016 (PhDc).

Από το 2016 έως το 2019 διατέλεσε χρέη Καθηγητή στο BCA College στα μαθήματα του Ναυτικού Δικαίου, Διαιτησίας, Ναυτασφαλίσεων και Διεθνούς Θεσμικού Πλαισίου για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ναυτιλιακών Σπουδών. Επίσης δίδαξε και στα δύο Μεταπτυχιακά του ίδιου Κολλεγίου (MSc & LLM) τα μαθήματα του Διεθνούς Θεσμικού Πλαισίου, της Διαιτησίας και του Ναυτικού Δικαίου. Παράλληλα, μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, ανέλαβε και το eLearning των μαθημάτων του Διεθνούς Θεσμικού Πλαισίου, του Ναυτικού Δικαίου και της Μεταφοράς Αγαθών δια Θαλάσσης.

Από το 2018 δίδαξε στο Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Aegean College, μαθήματα που άπτονται του Ναυτικού Δικαίου, του Θεσμικού Πλαισίου καθώς και οικονομικής φύσεως μαθήματα. Από το 2019 διατελεί χρέη Ακαδημαϊκού Διευθυντή στο Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ναυτιλιακών Σπουδών του ίδιου Κολλεγίου.

Από το 2016 έως σήμερα διατελεί χρέη επικουρικού επιστημονικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Πειραιά στα πλαίσια της εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής. Παράλληλα έχει παρουσιάσει το ερευνητικό του έργο σε Διεθνή Συνέδρια ενώ έρευνες του έχουν γίνει αποδεκτές σε Διεθνή Περιοδικά (Scopus Indexed).

Τέλος έχει συνεργαστεί με Τράπεζες, Δικηγορικές Εταιρείες και Ιδιώτες σε Αστικής, Ποινικής και Διοικητικής φύσεως υποθέσεις, με προτίμηση στα Ναυτιλιακά. Από το 2018 διατηρεί ιδιόκτητο Δικηγορικό Γραφείο στο κέντρο της Αθήνας.