Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
  • Ονοματεπώνυμο: ELIANA PALMA BARLETA
  • A.M.: ΥΔΝ2301
  • Πατρώνυμο: ROMEM
  • Θέμα: PORTS AND STAKEHOLDERS'' RELATIONS : CONCESSIONS IN CONTAINER TERMINALS
  • Υπεύθυνος: ΠΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ