Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
  • Ονοματεπώνυμο: Γκατζόλη Ανδρονίκη
  • Iδιότητα: Επιστημονικός Συνεργάτης
  • Γραφείο: 609/ΓΛ21
  • Τηλέφωνο: 210 4142530 
  • A.M.: ΥΔΝ8602
  • Πατρώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  • Θέμα: Array
  • Συμβ. Επιτροπή: Array
  • E-mail: niki_gatzoli[at]yahoo[dot]gr