Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
  • Ονοματεπώνυμο: ΓΛΥΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
  • A.M.: ΥΔΝ1906
  • Πατρώνυμο: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  • Θέμα: WOMEN'S CAREER ADVANCEMENT IN GREEK OWNED SHIPPING COMPANIES. THE VISIBLE AND INVISIBLE BARRIERS'
  • Υπεύθυνος: ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  • Συμβ. Επιτροπή: ΚΑΡΑΚΑΣΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΓΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η Μαρία Γλυμακοπούλου είναι υποψήφια διδάκτωρ υπό την επίβλεψη του καθηγητή και πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη Θεοτοκά και πραγματοποιεί έρευνα σχετικά με τις ευκαιρίες καριέρας των γυναικών σε στελεχιακές θέσεις στις Ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις στη ξηρά.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της παρούσας διατριβής επικεντρώνονται σε θέματα σχετικά με τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων σε σχέση με θέματα ισότητας των φύλων, τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων σε θέματα diversity και τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στη ναυτιλία εν γένει.

Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) στο Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας κ Μάρκετινγκ –κατόπιν «Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας» . Έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο (ΜΒΑ) στη Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλ.Υπολογιστών, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με τίτλο διπλωματικής : “Shipping sector in Greece & the world crisis – financing framework from banks and Stock Exchange Market’’.

Έχει εργαστεί σε μεγάλες ναυτιλιακές επιχειρήσεις όπως o Όμιλος Ευγενίδη, ο Όμιλος Φειδάκη και ο Όμιλος Μουνδρέα σε θέσεις accounting και operations από το 2004 εώς το 2012.
Από το 2012 είναι υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών με καθήκοντα ελεγκτή και συγκεκριμένα στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Χρήματος) και στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος .
Παράλληλα έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων με πιστοποιήσεις από έγκριτους φορείς και έχει αποκτήσει διδακτική εμπειρία σε δημόσιο κ ιδιωτικό τομέα.