Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
  • Ονοματεπώνυμο: ΓΡΑΨΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  • A.M.: ΥΔΝ2109
  • Πατρώνυμο: ΙΩΑΚΕΙΜ
  • Θέμα: Analysis/Forecasting of charter rates in the Tanker charter market
  • Υπεύθυνος: ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • Συμβ. Επιτροπή: ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΟΛΕΜΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ