Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
  • Ονοματεπώνυμο: ΓΡΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  • A.M.: ΥΔΝ1302
  • Πατρώνυμο: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
  • Θέμα: Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟ ΔΙΕΘΝΕΣ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ (ΕΕ) ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.
  • Υπεύθυνος: ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • Συμβ. Επιτροπή: ΠΑΖΑΡΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ.

Ο κ. Δημήτριος Γρεκός αποφοίτησε από την Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και συνέχισε τις ναυτιλιακές-νομικές σπουδές του σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Κατέχει το δίπλωμα του Institute of Chartered Shipbrokers (UK). Κατά την επαγγελματική του σταδιοδρομία έχει ασχοληθεί με τομείς του διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού θεσμικού πλαισίου της ναυτιλίας και την εφαρμογή του. Στα ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα του συγκαταλέγονται η ενασχόληση με το διεθνές δίκαιο/ δίκαιο θαλάσσης σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο των θαλασσίων μεταφορών επικινδύνων υλικών και την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και η έρευνα των διαδικασιών – λειτουργιών που διέπουν τους περί τη ναυτιλία Διεθνείς -Ευρωπαϊκούς οργανισμούς και φορείς. Μελέτες του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή – ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και βιβλία σε συνεργασία με τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Γεώργιο Σαμιώτη.