Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
  • Ονοματεπώνυμο: ΙΜΠΤΙΣΑΜ ΑΧΜΕΝΤ
  • A.M.: ΥΔΝ2302
  • Πατρώνυμο: ΖΑΧΙΡ
  • Θέμα: SHIPPING POOL OPERATIONS
  • Υπεύθυνος: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ