Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
  • Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΠΑΞΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  • A.M.: ΥΔΝ2102
  • Πατρώνυμο: ΧΡΗΣΤΟΣ
  • Θέμα: The effect of fraud, readablity and intangible intensity of the firms' earnings persistence
  • Υπεύθυνος: ΝΑΟΥΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ
  • Συμβ. Επιτροπή: ΛΑΓΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ