Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
  • Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  • A.M.: ΥΔΝ1604
  • Πατρώνυμο: ΧΡΗΣΤΟΣ
  • Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ ΧΥΔΗΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΧΥΔΗΝ ΞΗΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΡΑΧΝΗΣ (COBWEB THEOREM).
  • Υπεύθυνος: ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  • Συμβ. Επιτροπή: ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΠΟΛΕΜΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.

Ο κ. Καραουλάνης Ιωάννης είναι υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς από το 2016. Είναι κάτοχος πτυχίου Μάστερ στη Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιά (2009) και κάτοχος Πτυχίου Ναυτιλιακών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Πειραιά (2005). Έχει πολυετή εμπειρία στο χώρο της ναυτιλιάς, έχοντας εργαστεί σε ναυτιλιακές εταιρείες διαχείρισης πλοίων και σε ναυλομεσιτικές εταιρείες για αρκετά χρόνια.

Στο Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών (BCA College) εργάζεται από το 2013 διδάσκοντας ναυτιλιακά μαθήματα σε προπτυχιακό επίπεδο και ειδικότερα Εισαγωγή στη Ναυτιλία, Ναυτιλιακή Πρακτική, Διαχείριση Φορτίων, Ναυτιλιακή Οικονομική, Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Διαχείριση Πλοίων (Shipping Operations) και Ναυλώσεις πλοίων, και σε μεταπτυχιακό επίπεδο Ναυλώσεις πλοίων, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2014 είναι υπεύθυνος (Programme Manager) του προπτυχιακού προγράμματος στη Ναυτιλία.

Τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο χώρο της Ναυτιλιακής Οικονομικής, της Οργάνωσης και Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, στη Διαχείριση πλοίων και στις Ναυλώσεις πλοίων.

Τον Ιούνιο 2019 συμμετείχε στο 27ο Διεθνές Συνέδριο των Ναυτιλιακών Οικονομολόγων (International Association of Maritime Economists Conference) παρουσιάζοντας μέρος της έρευνας του με τίτλο «Ανάλυση της συμπεριφοράς της ναυλαγοράς των πλοίων capesize».