Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
  • Ονοματεπώνυμο: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
  • A.M.: ΥΔΝ1401
  • Πατρώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ
  • Θέμα: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – CASE STUDY Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
  • Υπεύθυνος: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ
  • Συμβ. Επιτροπή: ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΙΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ.