Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
  • Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  • A.M.: ΥΔΝ2103
  • Πατρώνυμο: ΕΥΡΙΒΙΑΔΗΣ
  • Θέμα: Ανάλυση και εξόρυξη μεγάλων ναυτιλιακών δεδομένων με χρήση τεχνικών επιστήμης δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης (Big maritime Data analytics with data science and artificial intelligence techniques)
  • Υπεύθυνος: ΑΡΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
  • Συμβ. Επιτροπή: ΜΠΟΪΛΕ ΠΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΟΥΚΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ