Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
  • Ονοματεπώνυμο: ΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  • A.M.: ΥΔΝ2312
  • Πατρώνυμο: ΑΡΜΠΕΝ
  • Θέμα: EVOLUTION OF FINANCIAL CRIME IN THE SHIPPING INDUSTRY: MONEY LAUNDERING, ILLICIT SMUGGLING AND SANCTIONS EVASION IN A GREEK AND EUROPEAN SHIPPING AND FINANCIAL CONTEXT
  • Υπεύθυνος: ΠΟΛΕΜΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ