Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
  • Ονοματεπώνυμο: ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
  • A.M.: ΥΔΝ1111
  • Πατρώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ
  • Θέμα: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ. (MARITIME PROTECTED AREAS. ECONOMIC, ENVIRONMENTAL AND ISTITUTIONAL FACTORS).
  • Υπεύθυνος: ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
  • Συμβ. Επιτροπή: ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ο Μανώλογλου Σωτήριος είναι πτυχιούχος του τμήματος Ναυτιλιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2006) όπου εκφώνησε και τον όρκο του τμήματος. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του βραβεύθηκε από το Ι.Κ.Υ για την επίδοσή του. Το 2009 έγινε κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης από το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.ΕΕ), στα εφαρμοσμένα οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (Applied Economics and Econometrics). H διπλωματική του εργασία για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης είχε ως αντικείμενο τη ΄΄Χρηματοδότηση της Ναυτιλίας΄΄. Από το 2012 είναι Υ.Δ του τμήματος Ναυτιλιακών σπουδών με αντικείμενο έρευνας τις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές και την ολοκληρωμένη μελέτη τους. Το πεδίο έρευνάς του συνδυάζει την οικονομική επιστήμη ως ναυτιλιακός οικονομολόγος, αλλά  και τις περιβαλλοντικές διαστάσεις της ναυτιλιακής δραστηριότητας. Στα κυριότερα ενδιαφέροντά του συγκαταλέγονται η βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση του περιβάλλοντος, η προστασία και διαχείριση των παράκτιων ζωνών, η διαχείριση και η ΄΄πράσινη΄΄ πιστοποίηση των λιμενικών εγκαταστάσεων, η προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού με έμφαση στον θαλάσσιο καθώς και η εκτίμηση-  κοστολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής έχει ενεργό συμμετοχή ως ομιλητής σε περισσότερα από 20  Διεθνή, Ευρωπαϊκά αλλά και Πανελλήνια συνέδρια ναυτιλιακής – περιβαλλοντικής θεματολογίας, με αρκετές εργασίες του να έχουν συμπεριληφθεί σε επετειακούς τόμους –βιβλία που έχουν εκδοθεί. Επιπρόσθετα από το 2016 διδάσκει σε Ι.Ε.Κ και σε Κολλέγια μαθήματα όπως Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, Ναυτασφαλίσεις, Δίκαιο Θάλασσας καθώς και Διεθνείς κανονισμούς ναυτιλίας (Maritime Policy). Ακόμη στα πλαίσια απόκτησης διδακτικής εμπειρίας, διδάσκει σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή του Περιβαλλοντική πιστοποίηση λιμενικών εγκαταστάσεων, προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος, ενώ έχει παρουσιάσει μέρος της  έρευνας του στα πλαίσια του μαθήματος Θαλάσσια Οικολογία.