Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
  • Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΟΥΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ
  • A.M.: ΥΔΝ2311
  • Πατρώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ
  • Θέμα: Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
  • Υπεύθυνος: ΔΑΝΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ