Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
  • Ονοματεπώνυμο: ΝΕΣΤΟΡΙΔΟΥ ΟΔΕΤΤΗ
  • A.M.: ΥΔΝ1711
  • Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • Θέμα: Network Analysis in Ship Finance: Patterns and dynamics'
  • Υπεύθυνος: ΜΕΡΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  • Συμβ. Επιτροπή: ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,ΠΟΛΕΜΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ