Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
  • Ονοματεπώνυμο: ΠΑΝΤΑΖΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
  • A.M.: ΥΔΝ1909
  • Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  • Θέμα: Χρηματοοικονομική ανάλυση των δυνατοτήτων και ευκαιριών που προσφέρονται από τις τέσσερις βασικές δραστηριότητες μιας ναυτιλιακής επιχείρησης (Ναύλωση, Αγοραπωλησία, Νέα Κατασκευή και Διάλυση). Συγκρίσεις και Συμπεράσματα.
  • Υπεύθυνος: ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • Συμβ. Επιτροπή: ΠΟΛΕΜΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΛΑΓΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ