Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
  • Ονοματεπώνυμο: Παζαρζής Μιχαήλ
  • Iδιότητα: Ομότιμος Καθηγητής
  • E-mail: mpazarzi[at]unipi[dot]gr