Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
  • Ονοματεπώνυμο: ΠΕΡΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ
  • A.M.: ΥΔΝ1904
  • Πατρώνυμο: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  • Θέμα: Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και ναυτιλία: Παρακολούθηση και αξιολόγησή τους μέσω βασικών δεικτών απόδοσης
  • Υπεύθυνος: ΜΠΟΪΛΕ ΜΑΡΙΑ
  • Συμβ. Επιτροπή: ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ

Η Πέρρα Βασιλική-Μαρία είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2014). Το 2015, ολοκλήρωσε, λαμβάνοντας ανταποδοτική υποτροφία, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) «Προστασία Περιβάλλοντος & Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και εν συνεχεία το ΜΠΣ «Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου» παρακολουθώντας την κατεύθυνση «Οργάνωση και Διαχείριση Πόρων και Έργων Ανάπτυξης» του Τμήματος Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ (2018). Το 2018 έλαβε πιστοποίηση στην Ανάλυση Δεδομένων (Data Science & Data Engineering) από το Technology College of Athens, καθώς επίσης από τον Ιούλιο του ίδιου έτους εργάζεται στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στον Τομέα Γ «Μη Επίγεια Μέσα, Περιβαλλοντικά και Οικονομικά θέματα Μεταφορών» του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών. Από το 2019, είναι υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Γνωρίζει Αγγλικά, Γερμανικά και Ιταλικά, εξειδικευμένα προγράμματα Στατιστικής Ανάλυσης (SPSS), Σχεδιαστικά (AutoCAD) και Ανάλυσης και Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων (ArcGIS, AutoCAD Map, QGIS, ERDAS Imagine). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, θαλάσσιων μεταφορών και δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης, ενώ έχει συμμετάσχει στη συγγραφή επιστημονικών άρθρων δημοσιευμένων σε συνέδρια σχετικά με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, τις θαλάσσιες μεταφορές και τη βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού στον τομέα αυτό.