Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
  • Ονοματεπώνυμο: ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  • A.M.: ΥΔΝ1306
  • Πατρώνυμο: ΠΕΡΙΚΛΗΣ
  • Θέμα: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ, ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ DOOR - TO - DOOR LOGISTICS.'
  • Υπεύθυνος: ΧΛΩΜΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  • Συμβ. Επιτροπή: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΠΑΡΔΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.

O Θεόδωρος Στυλιάδης είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών με αντικείμενο έρευνας τη Συγκέντρωση Κεφαλαίου στη Λιμενική Βιομηχανία. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το τμήμα Maritime Economics & Logistics (ΜEL) του πανεπιστημίου Erasmus στο Ρόττερνταμ, από το οποίο αποφόιτησε με διάκριση, ενώ είναι απόφοιτος του προπτυχιακού τμήματος Οικονομικών Επιστημών (πρώην Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Ανάπτυξης) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη λιμενική και τη ναυτιλιακή βιομηχανία, καθώς επίσης και στους τομείς των Logistics και της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Με την ακαδημαική του ιδιότητα έχει λάβει μέρος σε εγχώρια και διεθνή συνέδρια παρουσιάζοντας τις ερευνητικές του εργασίες, δύο από τις οποίες έχουν δημοσιευθεί:

  • Angelopoulos, J., Chlomoudis, C. and Styliadis Th. (2017). Effect of global supply chain developments on the governance of port regulation. In Pettit, S. & Beresford, A. (Eds.). Port Management: Cases in Port Geography, Operations and Policy (pp. 62-93). Kogan Page Publishers
  • Chlomoudis C. & Styliadis, Th. (2019). Concentration of container flows on the port phase: the case of the West and East Coast port ranges. Issues in Business Management and Economics Vol.7 (1), pp. 1-13;