Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
  • Ονοματεπώνυμο: ΣΥΝΤΥΧΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
  • A.M.: ΥΔΝ1307
  • Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  • Θέμα: Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΑΒΕΒΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.
  • Υπεύθυνος: ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
  • Συμβ. Επιτροπή: ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΛΩΜΟΥΔΗΣ