Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
  • Ονοματεπώνυμο: ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  • A.M.: ΥΔΝ2310
  • Πατρώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  • Θέμα: HUMAN RESOURCES MANAGEMENT OPTIMIZATION MODELING THROUGH THE LENS OF SHIPPING 4.0
  • Υπεύθυνος: ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ