Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
  • Ονοματεπώνυμο: ΤΟΖΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
  • A.M.: ΥΔΝ2108
  • Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • Θέμα: Βέλτιστες συμβάσεις παραχώρησης και η καλή πρακτική στην λιμενική βιομηχανία. Η περίπτωση της Ελλάδας
  • Υπεύθυνος: ΧΛΩΜΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  • Συμβ. Επιτροπή: ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ