Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
  • Ονοματεπώνυμο: ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  • A.M.: ΥΔΝ2006
  • Πατρώνυμο: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  • Θέμα: Shipping Digitalization Management-Effects on Human Factor
  • Υπεύθυνος: ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
  • Συμβ. Επιτροπή: ΑΡΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΑΡΑΚΑΣΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ