Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
  • Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Γεώργιος
  • Iδιότητα: Καθηγητής
  • Tμήμα: Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
  • Γραφείο: 506/ΓΛ21
  • Τηλέφωνο: +30 210 4142520
  • E-mail: gvl@unipi.gr
  • ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ