Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
23/09/2022

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 2022-2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Σοβαρές Παθήσεις 2022

Καλούνται οι εισακτέοι στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023, με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, να καταθέσουν οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτούς, τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να γίνει ο έλεγχος για την εγγραφή τους, στη Γραμματεία του Τμήματός τους, καθημερινά και κατά τις ώρες 10:00 έως 12:00 μέχρι και τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022.

MOIΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ