Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
27/09/2021

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ 2021


Καλούνται οι εισακτέοι αλλοδαποί – αλλογενείς απόφοιτοι Λυκείων εκτός Ε.Ε. και απόφοιτοι Λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022 να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτούς, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις, την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 23 μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2021,  προκειμένου να γίνει ο έλεγχος για την εγγραφή τους, στη Γραμματεία του Τμήματός τους.

Συνημμένα Αρχεία

MOIΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ