Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
23/06/2022

Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Σάμο


Το ΠΜΣ Ναυτιλία, συμμετείχε στο Θεματικό Διάλογο με τίτλο: «Νησιωτικότητα και Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία: Προς μια Νησιωτική Πολιτική Συνοχής και ο ρόλος των ενωσιακών χρηματοδοτήσεων» και σε συνοδευτικές Δράσεις 21-23/6/2022 σε Σάμο, Φούρνους και Θύμαινα, που διοργανώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο της διαβούλευσης της Εθνικής Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο και της διαδικασίας εξειδίκευσης δράσεων για το νησιωτικό χώρο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027. Στη Δράση συμμετείχαν φορείς διαμόρφωσης δημοσίων πολιτικών, αλλά και διαχείρισης ενωσιακών πόρων, καθώς και εκπρόσωποι της ΕΕ και εμπλεκόμενων Υπουργείων, Επιτελικών Δομών και Διαχειριστικών Αρχών που σχετίζονται με τη νησιωτικότητα, την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, τις θαλάσσιες μεταφορές και υποδομές, καθώς και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού/ερευνητικού τομέα καθώς και μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ Ναυτιλία!

Φωτογραφίες

MOIΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ