Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
01/02/2021

Ενημέρωση φοιτητών για τα προβλήματα στις εξετάσεις 


Ενημέρωση φοιτητών για τα προβλήματα στις εξετάσεις 

Είναι γνωστό στο Τμήμα το πρόβλημα που εμφανίστηκε σε κάποια μαθήματα και ανάμεσα σε αυτά και στην εξέταση του μαθήματος “Ωκεανογραφία” και οφείλεται κυρίως σε τεχνικά προβλήματα της χρησιμοποιούμενης  από το Πανεπιστήμιο πλατφόρμας MS Teams/ MS Forms που αντικατέστησε υποχρεωτικά -λόγω ομοιομορφίας και προστασίας δεδομένων- την έως τώρα χρησιμοποιούμενη από το Τήμα FlexiQuiz και EZ talks.

Δεδομένης της απόλυτης κατά το νόμο αυτονομίας διδασκαλίας και εξέτασης του κάθε διδάσκοντος (εν προκειμένω της Καθ.κ. Σακελλαριάδου) προσπαθούμε  να το λύσουμε με τον καλύτερο και πιο δίκαιο τρόπο.

Σε κάθε περίπτωση -σε συνεννόηση με το Πανεπιστήμιο- προβαίνουμε στις απαραίτητες διορθώσεις στο σύστημα εξετάσεων ώστε να μην παρατηρηθούν αντίστοιχα φαινόμενα στο μέλλον.

Άγγελος Παντουβάκης
Πρόεδρος Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών

MOIΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ