Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Εργαστήριο Οικονομικής των Μεταφορών

Αρχική Σελίδα > Έρευνα > Ερευνητικά Εργαστήρια > Εργαστήριο Οικονομικής των Μεταφορών

Γρ. Λαμπράκη 21 και Διστόμου

Καθηγητής Ε. Παπαδημητρίου

Η επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου εμπίπτει σε διάφορους τομείς ενδιαφέροντος, με ιδιαίτερη έμφαση στους παρακάτω:

 • Ναυτιλία και Ναυτιλιακή Διοίκηση
 • Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων
 • Σχεδιασμός και παρακολούθηση των μεταφορών
 • Σχεδιασμός συστημάτων μεταφορών
 • Ανάλυση βιωσιμότητας
 • Αστική κινητικότητα και εφοδιαστική αλυσίδα
 • Ευφυή συστήματα μεταφορών (Intelligent Transport Systems-ITS)
 • Διατροπικές Μεταφορές
 • Διεθνής Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Δημόσιες Συγκοινωνίες
 • Ασφάλεια Μεταφορών
 • Πλωτές Μεταφορές
 • Νέα καύσιμα για Σύγχρονες Εφοδιαστικές Αλυσίδες

Το εργαστήριο κατέχει διάφορα εξειδικευμένα πακέτα λογισμικού και χρησιμοποιεί μεθόδους σχετικά με τη μοντελοποίηση της κυκλοφορίας, την επεξεργασία γεωπληροφοριών και την ανάλυση στατιστικών δεδομένων, μερικά από τα οποία είναι τα παρακάτω:

 • MATLAB
 • Expert Choice
 • STAN (strategic planning of national and regional freight transportation)
 • Microsoft Project
 • @RISK
 • Microsoft SQL Server
 • SIMUL8 Simulation Software