Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
07/09/2020

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου


Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία ηλεκτρονικής εξέτασης των μαθημάτων κατά τη διάρκεια της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου παραμένει η ίδια με της περιόδου του Ιουνίου-Ιουλίου.
Οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης (username/ password) του κάθε φοιτητή/ φοιτήτριας στην πλατφόρμα flexiquiz παραμένουν επίσης οι ίδιοι με της περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου.
Για οποιαδήποτε ζητήματα σχετικά με τις ηλεκτρονικές εξετάσεις, οι φοιτητές παρακαλούνται να απευθύνονται μόνο στο email nafexams@unipi.gr. Στο email πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του φοιτητή/τριας (ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου) και το εξεταζόμενο μάθημα.
MOIΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ