Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
19/01/2021

Κανονισμοί και Διαδικασίες Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών


Εκδόθηκε σε ενιαίο κείμενο (https://maritime-unipi.gr/booklet-kanonismoi/) το σύνολο των κανονισμών και ακολουθούμενων διαδικασιών του Τμήματος μας για αναφορά και προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μελών της ακαδημαϊκής μας κοινότητας (Μέλη ΔΕΠ, φοιτητές προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί, ερευνητές, κλπ).

MOIΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ