Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
04/04/2024

Ναυτικά Χρονικά / Διανομή Digital Τεύχους


Τα Ναυτικά Χρονικά συνεχίζουν την δωρεάν διάθεση των τευχών σε ψηφιακή (flipbook) μορφή, προς τα ναυτιλιακά Πανεπιστήμια της χώρας.

Το τεύχος Μαρτίου 2024 των Ναυτικών Χρονικών είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://bit.ly/4ablmlu

MOIΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ