Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
23/11/2022

Ναυτικά Χρονικά


Τα Ναυτικά Χρονικά, διεξάγουν τακτικά έρευνες και αναλύσεις, οι οποίες δημοσιεύονται στα μηνιαία τεύχη του περιοδικού.

Οι έρευνες και αναλύσεις επικεντρώνονται σε όλο το φάσμα της ναυτιλιακής βιομηχανίας και συγκεκριμένα τόσο στη διεθνή ναυτιλία όσο και στην ελληνική ναυτιλία, στο παγκόσμιο εμπόριο, στις επενδύσεις αναφορικά με τον στόλο πλοίων, στη διαχείριση πλοίων, στη ναυπηγική βιομηχανία αλλά και στους νέους και νέες που επιλέγουν να ακολουθήσουν μια επαγγελματική καριέρα στη ναυτιλία.

Το σύνολο των ερευνών και αναλύσεων είναι πλέον διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας των Ναυτικών Χρονικών εντελώς δωρεάν.

Μπορείτε πλέον να ανατρέξετε στο αρχείο Ερευνών, ως ένα χρήσιμο εργαλείο στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, μέσα από τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://bit.ly/3WJz6OG

MOIΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ