Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
16/05/2024

MSc Sustainable Blue Economy Educational trip Gothenburg, Sweden


MSc Sustainable Blue Economy Educational trip

Gothenburg, Sweden

Arrival: Sunday 12th May 2024
Departure: Friday 17th May 2024


 

Monday 13th

10.00-11.30: Dept of Mechanics and Maritime Sciences, Unit of Maritime Environmental Science, Chalmers University of Technology, Campus Lindholmen,

Presentation of ongoing research: Dr Kent Salo.

15.30-16.30: University of Gothenburg, Centre for Sea and Society.

Presentation: Dr Malin Rosengren


Tuesday 14th

10.30-12.00: Swedish Agency for Marine and Water Management.

Presentation: Dr Jonas Pålsson

13.00-15.00:

Dept of Life Sciences, Division of Food and Nutrition Science, Marine food production, Chalmers University of Technology.

Presentation: Prof Ingrid Undeland

15.00-17.00:

SSPA/RISE, (Swedish Ship Testing Facility). Towing tank facility, Chalmers University of Technology.

Tour & Presentation: Dr Christian Finnsgård


Wednesday 15th

9.00: Departure for Smögen

13.00-15.00: Sotenäs Marine recycling centre.

Tour & Presentation: Prof Martin Hassellöv.


Thursday 16th

08.30-10.30: Guided tour in the Port of Gothenburg with the newly electrified inspection vessel MS Hamnen, Dr Kent Salo.

11.00-12.00:

Visit to the Maritime Museum & Aquarium, Gothenburg

13.00-14.00:

Dept of Mechanics and Maritime Sciences, Unit of Maritime Environmental Science, Chalmers University of Technology, Campus Lindholmen.

Presentation Environmental Pressures and Impacts of Shipping, ongoing research at MES.

Prof. Ida-Maja Hassellöv.

MOIΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ