Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
20/09/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2023-2024 του Ιδρύματος Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2023-2024 του Ιδρύματος Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη για τη χορήγηση έξι υποτροφιών, τη σχετική αίτηση που πρέπει να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι καθώς και την υπεύθυνη δήλωση.

Αίτηση χορήγησης υποτροφίας 2023-2024

Διαβιβαστικό χορήγησης υποτροφιών 2023-2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση 6 υποτροφιών 2023-2024

Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599_1986

 

MOIΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ