Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
23/11/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΚΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝ ΕΝΙΣΧ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021


Γίνεται γνωστό ότι, η χορήγηση της βεβαίωσης του Παραρτήματος 1 της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ΙΚΥ-Πρόγραμμα Οικονομικής ενίσχυσης φοιτητών ευπαθών κοινωνικών ομάδων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα χορηγηθεί στους υποψήφιους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προυποθέσεις -κριτήρια επιλεξιμότητας του κεφαλαίου Γ της Πρόσκλησης.

ΙΚΥ Υποτροφίες ενισχυσης επιμελών φοιτητων ευπαθων κοιν ομάδων-3-21_

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι τα υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο ΙΚΥ, με καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στο ΙΚΥ: https://ams.iky.gr  18.12.2022 και ώρα 16:00.

MOIΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ