Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
08/11/2021

Σίτιση φοιτητών/τριών Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1) Μόνο οι φοιτητές/τριες των οποίων οι αιτήσεις βρίσκονται σε κατάσταση έγκριση, ή προσωρινή έγκριση  μπορούν να σιτίζονται δωρεάν στο φοιτητικό εστιατόριο του Πανεπιστημίου με επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας (βεβαίωση σπουδών για πρωτοετείς) και το email με το οποίο ενημερώθηκαν για την κατάσταση της αίτησής τους.

2) Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι αιτήσεις βρίσκονται σε κατάσταση οριστικοποιημένο από φοιτητή, θα ενημερωθούν με email για την πορεία της αξιολόγησής της αίτησής τους.

3) Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι αιτήσεις βρίσκονται σε κατάσταση επανυποβολή, με δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή,πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλουν τα ορθά δικαιολογητικά και να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους προκειμένου αυτές να αξιολογηθούν.

4) Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι αιτήσεις βρίσκονται σε κατάσταση πρόχειρο, πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους έως 12/11/2021 προκειμένου αυτές να αξιολογηθούν.

5) Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν υποβάλει ακόμη αίτηση, καλούνται να υποβάλουν έως 12/11/2021 (αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο https://sitisi.unipi.gr)

MOIΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ