Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Who is this course for

This one-year (12 months) intensive MSc course should be of interest to all recent first degree graduates who seek to gain the expertise necessary for launching and establishing a successful industrial or research career in the marine industry sector.

Due to its multidisciplinary approach, it is suitable for students of diverse scientific background.