Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Εταιρείες που συμμετέχουν

Εταιρείες που υποδέχθηκαν φοιτητές/τριες του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών για Πρακτική Άσκηση