Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
01/03/2019

Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ φορέων του Πειραιά


Τον Μάρτιο του 2019, φορείς του Πειραιά προχώρησαν στην υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας για την έρευνα, την καινοτομία και την κατάρτιση στις εμπορευματικές μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα. Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και το Ινστιτούτο Λιμενικής Κατάρτισης ΕΞΑΝΤΑΣ αποφάσισαν να συνεργαστούν και να υπογράψουν σύμφωνο συνεργασίας με στόχο την εφαρμογή νέων και καινοτόμων μεθόδων διαχείρισης του ναυτιλιακού cluster και της ζώνης του Πειραιά. Παράλληλα, οι φορείς δεσμεύτηκαν να διερευνήσουν όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησής τους από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Φωτογραφίες

MOIΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ