Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
21/03/2024

Συμμετοχή της Καθ. Φανής Σακελλαριάδου σε ομάδα εμπειρογνωμόνων του Διεθνούς Επιστημονικού Συμβουλίου του UNEP


Το Διεθνές Επιστημονικό Συμβούλιο (The International Science Council, ISC) διαπιστευμένο από το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Environment Programme – UNEP) ανακοίνωσε την σύσταση της ομάδας εμπειρογνωμόνων που θα συμβάλουν στις διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις για την ανάπτυξη ενός διεθνούς νομικά δεσμευτικού μέσου για την καταπολέμηση της ρύπανσης από πλαστικά. Η καθ. Φανή Σακελλαριάδου επελέγη ως μέλος την ομάδας εμπειρογνωμόνων.

Περισσότερες πληροφορίες: https://council.science/current/blog/establishment-isc-plastic-pollution-expert-group/.

MOIΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ