Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Η Προσφορά του Τμήματος στην Κοινωνία

Αρχική Σελίδα > Tμήμα > Η Προσφορά του Τμήματος στην Κοινωνία

Για περισσότερα από 30 χρόνια το Τμήμα ασκεί σημαντική επιρροή σε ακαδημαϊκό, βιομηχανικό και κοινωνικό επίπεδο.

Ακαδημαϊκό επίπεδο

  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
  • Ερευνητικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα
  • Συνέδρια
  • Ακαδημαϊκές συνεργασίες

Βιομηχανικό επίπεδο

  • Συνεργαζόμενες εταιρείες

Κοινωνικό επίπεδο

  • Ενεργοί φοιτητές
  • Απόφοιτοι
  • Δραστηριότητες