Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
14/02/2020

TOURISMED


Το πρόγραμμα TOURISMED επιλέχθηκε ως «καλή πρακτική» για τους εορτασμούς των 30 ετών INTERREG. Το πρόγραμμα TOURISMED στοχεύει στην ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού μοντέλου αλιευτικού τουρισμού στην περιοχή της Μεσογείου ως μέσο για την προώθηση μίας βιώσιμης προσέγγισης στον τουρισμό, καθώς και για τη διατήρηση του θαλάσσιου οικοσυστήματος και της παραδοσιακής αλιευτικής κουλτούρας στην περιοχή της Μεσογείου. Στο πρόγραμμα συμμετέχει ο Καθηγητής του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών κ. Β. Τσελέντης.

Φωτογραφίες

MOIΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ