Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Ερευνητικά Προγράμματα

Ενεργά Έργα

 • ‘Study on the Capacity for Greening of European Sea Ports’ European Commission MOVE-OP-2020-000017-MOVE/D3/FV2020-779 (2021-2023)https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7546Η μελέτη θα εντοπίσει (α) τις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τα λιμάνια, (β) τη νομοθεσία και τις πολιτικές που τα διέπουν, και (γ) τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα λιμάνια στην επίτευξη ‘πράσινων’ στόχων. Θα παρουσιάσει καλές πρακτικές σε ότι αφορά στις πολιτικές και τα κίνητρα που βοηθούν στην επίτευξη ‘πράσινων’ στόχων στα λιμάνια, καθώς και καλές πρακτικές που αφορούν στην οικονομική ανάπτυξη σε συνδυασμό με ‘πράσινους’ στόχους. Η μελέτη θα υποστηρίξει την ανταλλαγή γνώσεων και τη διατύπωση καλών πρακτικών και εργαλείων που μπορούν τα λιμάνια να υιοθετήσουν και να προσαρμόσουν στο δικό τους περιβάλλον και ιδιαιτερότητες. Η μελέτη περιλαμβάνει εκτεταμένη βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με τη νομοθεσία, τις πολιτικές, τα μέτρα και τις πρακτικές για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών παραγόντων και τα εμπόδια για την επίτευξή τους. Περιλαμβάνει επίσης επικοινωνία και συνεργασία με εκπροσώπους Κρατών Μελών, με εκπροσώπους του κλάδου και με ενδιαφερόμενους φορείς.
  https://white-research.eu/white-research-participates-in-eu-project-to-investigate-the-greening-of-seaports/
 • ‘Blue Growth Smart Adriatic Ionian S3 – BLUEAIR’ Interreg V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020. (2020-2023)https://blueair.adrioninterreg.eu/Στις Περιφέρειες Αδριατικής και Ιονίου, οι πολιτικές καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη χαρακτηρίζονται από κατακερματισμό, με κάποιες Περιφέρειες να ηγούνται και κάποιες να έπονται στην αναζήτηση μιας κοινής προσέγγισης στις στρατηγικές καινοτομίας τους, βασισμένης στη γνώση, για την ενίσχυση των Τομέων της Γαλάζιας Οικονομίας στην επικράτειά τους. Μέσω της ανάπτυξης μιας Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και της δημιουργίας μιας Κοινότητας Καινοτομίας, το έργο BLUEAIR στοχεύει στην ενίσχυση των θεσμικών ικανοτήτων των περιοχών Αδριατικής και Ιονίου, στον καθορισμό μιας κοινής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για τη Γαλάζια Ανάπτυξη και στην ευθυγράμμιση των τοπικών πρωτοβουλιών με τη Στρατηγική της ΕΕ για την Περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR).

Προτάσεις υπό αξιολόγηση

 • ‘Innovation in education and training to strengthen the European transport and logistics labour market – Ι Erasmus+ Programme (ERASMUS), EUROPEAN COMMISSION
 • ‘Smart Maritime And Underwater Guardian (SMAUG)’. HORIZON-CL3-2022-BM-01 (Border Management 2022). EUROPEAN COMMISSION
 • ‘Εμβληματική Δράση Πράσινων Νησιών στα πλαίσια της κυκλικής Οικονομίας – ΝΗΣΟΣ’. Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό. Συγχρηματοδότηση από Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (NextGenerationEU)
 • ‘Predictive Maintenance Education & Training System – An alliance for boosting the European Innovation in Predictive Maintenance through entrepreneurial cooperation, education, and training – PreMETS’. ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO (Partnerships for Innovation: Alliances). European Commission

Ολοκληρωμένα Έργα

 • ‘Sectoral Study on the potential of Agrologistics in Greece’  Χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέσω του Προγράμματος «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» (2019 – 2020)https://www.generationag.org/sxetika-me-emas/bibliothhkh/kladikes-meletesΣτόχος της παρούσας μελέτης σχετικά με τις δυνατότητες του κλάδου των Agrologistics στην Ελλάδα είναι: (α) να εξετάσει το επίπεδο ανάπτυξης του τομέα στη χώρα τώρα και στο μέλλον β) να αξιολογήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης ενός δικτύου κέντρων Agrologistics στη χώρα με έμφαση στην ανάπτυξη ενός τέτοιου κέντρου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης (γ) να εντοπίσει κενά δεξιοτήτων και ελλείψεις στο χώρο των αγροτικών επιχειρήσεων, να αξιολογήσει την ελκυστικότητα του τομέα σε νέους επαγγελματίες και να διατυπώσει προτάσεις για την ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης για την ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα.
  https://gr.usembassy.gov/dcm-david-burgers-remarks-at-agrologistics-in-greece-challenges-and-opportunities/
 • Συμμετοχή συνεργάτη της ΟΛΘ Α.Ε. στην υλοποίηση των δράσεων του ευρωπαϊκού έργου ‘Port IoT for environmental Leverage – PIXEL’ (Project Grant Agreement Nr 769355 που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα HORIZON 2020-MG-2016-2017/H2020-MG-2017). Χρηματοδότηση από τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. εταίρου στο Πρόγραμμα PIXEL (2019-2020)https://www.thpa.gr/index.php/en/various-news/112-company-en-gb/growthΥποστήριξη της ΟΛΘ Α.Ε. στην υλοποίηση δράσεων που αφορούν σε: (α) ανάπτυξη περιβαλλοντικού δείκτη λιμένων, (β) πειραματικές δοκιμές – ενσωμάτωση, ανάπτυξη και αξιολόγηση, (γ) σχέδιο αξιολόγησης και περαιτέρω ανάπτυξης, και (δ) εκμετάλλευση, διάδοση και επικοινωνία, στο πλαίσιο συμμετοχής της στο έργο Port IoT for environmental Leverage – PIXEL. Το PIXEL ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ λιμένων, πόλεων και συστημάτων μεταφορών με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση πόρων, τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και το μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με όραμα το λιμάνι του μέλλοντος.
 • Συμμετοχή συνεργάτη στην υποστήριξη της ΟΛΘ ΑΕ για την υλοποίηση των δράσεων του ευρωπαϊκού έργου Port IoT for Environmental Leverage – PIXEL (Project Grant Agreement Nr 769355 που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Horizon 2020-MG–2016-2017/H2020-MG-2017). Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ.
 • Proposal for a Sectoral Study on the potential of Agrologistics in Greece σε συνεργασία με τους CERTH, EXANTAS, AMERICAN FARM SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTE & RUTGERS THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY