Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Συνεργασίες

Το εργαστήριο Ποσοτικής Ανάλυσης στη Ναυτιλία έχει αναπτύξει συνεργασίες με Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής έχοντας προσφέρει διδακτικό έργο ή/και έχοντας αναπτύξει κοινές ερευνητικές δράσεις:

Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)


Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Πειραιώς – ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ – Ινστιτούτο Λιμενικής Κατάρτισης «ΕΞΑΝΤΑΣ»

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Πειραιώς – ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ – Ινστιτούτο Λιμενικής Κατάρτισης «ΕΞΑΝΤΑΣ»

Ινστιτούτο Λιμενικής Κατάρτισης ΕΞΑΝΤΑΣ

 


Center for Advanced Infrastructure and Transportation (CAIT), Rutgers University, US


International European Maritime and Port Security Program, Galilee International Management Institute (GIMI), Israel

International European Maritime and Port Security Program, Galilee International Management Institute (GIMI), Israel

Galilee International Management Institute (GIMI), Israel

Το εργαστήριο Ποσοτικής Ανάλυσης στη Ναυτιλία έχει επίσης αναπτύξει συνεργασίες με πλήθος ιδιωτικών και δημόσιων φορέων καθώς και με Ευρωπαϊκά και Διεθνή Ινστιτούτα, Ερευνητικά Κέντρα και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.